Nejvyšším direktorem Čertího klubu

se na dobu jedné stamiliontiny pekelného pšouku,

což činí přesně jeden rok času pozemského,

po čertech spravedlivou volbou stává

vážený a ctěný spolek

       certi.cz

V tomto slovutném úřadu se pak zavazuje

plniti následující dábelské povinnosti:

Po celém lidském světě

slávu pekelnictví neúnavně šířiti a hlásati.

Tropiti pekelný randál,

kdykoli by snad někdo dobrou pověst satanášství ohrožoval.

Posílati nehodné osoby ke všem čertům

a v krčmě si ke krmi hlasitě objednávati dábelské topinky.

 

Toto svým podpisem na svou rohatou čest stvrzuje

a na důkaz svého úřadu

připojuje signaturu svým pekelným jménem.

 

certi.cz

Klub \" ČERTŮ\"

Založení Klubu "ČERTŮ"

20.10.2008 19:11
  Založili jsme klub "ČERTŮ" V tomto klubu by jsme rádi prezentovali fotky ČERTŮ,které jste sami  nafotili a nám zaslali k zvěřejnění.Zkuste sami nafotit čerty,které jste sami vyrobili a nebo někde viděli. Všechny  fotky,které nám zašlete zveřejníme zde v fotogalériích a za nejhezčí...

Fotogalerie: Klub " ČERTŮ"